Sørumsand IF E-sport

by SIF E-sport


Sørumsand IF E-sport ble etablert som egen gruppe i SIF på Årsmøtet 2021.

Ildsjelene startet arbeidet med å etablere et permanent e-sport tilbud for ungdom i januar 2020, etter å ha arrangert LAN for svømmegruppen og kodeklubben siden 2017. Det er et udekket behov i ungdomstilbudet på Sørumsand, og i samtaler med ungdommene kommer det frem at de ønsker både digitale og fysiske møteplasser. Det er også tydelig at ungdommen er engasjert, og ønsker å ta ansvar for egen aktivitet og utvikling. Ildsjelene etablerte derfor e-sportgruppen, og inngikk samarbeid med flere lokale organisasjoner. Blant annet idrettslaget,  frivilligssentralen og  kodeklubben

I mars 2020 var gruppen klar til å starte opp, men da pandemien stengte ned landet, måtte oppstart utsettes. Ungdom ble i denne perioden isolert, og ildsjelene brukte høsten til å skape interesse og initiativ i målgruppen. Gruppen har nå startet med e-sport lokalt, og deltar med 4 lag i seriespill. Det er etablert en egen gruppe i Sørumsand IF med 4 trenere, et styre og teknisk fagmiljø. E-sportgruppen deltar også aktivt i Breddealliansen sitt arbeid. Her bidrar vi blant annet i arbeidsgruppen som utvikler Grunnkurs for e-sporttrenere. Kurset skal holdes første gang i november 2021. Vi er også i god dialog med naboklubber i Viken.

E-sportgruppen har fått låne lokaler av Lillestrøm kommune, og vi er takknemlige for all den støtte vi får. Kommunen har gjort det mulig for oss å komme godt i gang, og vi gjør det vi kan for at Sørumsand blir et sted man ønsker reise til, og er stolte av å komme fra. Her er det fortsatt mye arbeid som gjenstår, og vi er glade for god hjelp av lokale organisasjoner og biblioteket. Sammen bygger vi fremtiden, og vi vil at du skal være med.Er du vår neste ildsjel? Send oss en melding på Facebook:

Facebook Sørumsand IF E-sportEller kanskje du har lyst til å spille? Registrer din interesse her:

Registreringsskjema Sørumsand E-sport